Частка валового регіонального продукту у загальному підсумку в АР Крим

Розкажіть про це друзям
Скопійовано в буфер обміну!
Завантажити данi
Джерело даних:

Валовий регіональний продукт (ВРП) – це інтегрований показник економічного розвитку регіонів України, який характеризує результат виробничої діяльності резидентів в межах економічної території регіону і вимірюється сукупною вартістю товарів та послуг, виготовлених ними для кінцевого використання.

Існує думка, що частка валового регіонального продукту у загальному ВВП дає розуміння, які регіони “годують” країну. Насправді, за показником ВРП неможливо визначити «хто кого годує».

По-перше, регіони, які мають вищий показник, не тільки більше виробляють, але й більше споживають, а отже часто не можуть забезпечувати інші регіони.

По-друге, збір статистичної інформації має певні особливості. Якість даних, що надаються до Державної служби статистики, зазвичай, прямо залежить від розміру підприємства: чим більше підприємство, тим якісніші дані. Малий бізнес, особливо роздрібного ринку, часто взагалі не звітують перед органами статистики. Тому регіони, в яких добре розвинена сфера послуг для населення (наприклад, туристичні), дані зазвичай занижені, а ті регіони, в яких добре розвинене виробництво (наприклад, металу) – більш точні дані.

Високий рівень ВРП може бути також ще й тому, що в регіоні багато споживається і документується, як, наприклад, в Києві. Тобто, фактично вироблене в інших областях у статистику попадає через столицю.

Також варто врахувати, що в підрахунки ВРП не виключається знос основного капіталу, тобто регіони з більшим капіталом мають кращі показники.

Примітки:

  1. Починаючи з 2012 року розрахунки здійснено відповідно до Методологічних положень оновленої версії системи національних рахунків 2008 року (наказ Держстату України від 17.12.2013 № 398).
  2. Переглянуті дані регіональних рахунків за 2017–2019 роки (з урахуванням змін у платіжному балансі НБУ).

Джерела даних:

  1. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України.
Знайшли помилку?
Напишiть нам
Якого функціоналу вам не вистачає?
Заповнити форму
Може бути цікаво
27 Листопада 2021

Темпи приросту (зниження) реального валового внутрішнього продукту

27 Листопада 2021

Рівень безробіття населення працездатного віку (у % до економічно активного населення відповідного віку)

27 Листопада 2021

Кількість зареєстрованих заяв польських працедавців про намір працевлаштувати громадянина України

27 Листопада 2021

Приватні грошові перекази в Україну у % до ВВП