Індекси промислової продукції (до попереднього року) в Івано-Франківській області

Розкажіть про це друзям
Скопійовано в буфер обміну!
Завантажити данi
Джерело даних:

Індекс промислової продукції розраховують відповідно до міжнародних стандартів у промисловості за Методикою, затвердженою наказом Державного комітету
статистики України від 02.08.2005 № 224 (зі змінами, затвердженими наказами Державної служби статистики України від 14.03.2013 № 91 та від 23.01.2020 № 61).

Базовою формулою для розрахунку є індекс фізичного обсягу Ласпейреса. Розрахунок базується на даних про динаміку виробництва за постійним набором товарів представників (більше тисячі позицій) та структурі валової доданої вартості за базисний рік. Із 2010 року по Україні (з 2013 року за регіонами) індекс розраховано за видами діяльності в секціях “Вˮ, “Сˮ, “Dˮ (крім групи 35.3) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) (ДК 009:2010).

Розрахунок індексу за регіонами до 2009 року здійснено ланцюговим методом на підставі помісячних індексів, обчислених за даними підприємств про вартість виробленої продукції за місяць у порівнянних цінах.

За тривалі періоди індекси промислової продукції обчислюють ланцюговим методом, тобто шляхом перемноження між собою індексів до попереднього року за необхідний період.

Виробництво промислової продукції за видами показане по валовому випуску, уключаючи продукцію, призначену для подальшої переробки в межах одного
підприємства, та продукцію, вироблену для власних потреб підприємства.

Інформація щодо виробництва продукції надана за Номенклатурою продукції промисловості , яка гармонізована зі Статистичною класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (ЄС), базується на Переліку промислової продукції для ЄС та враховує енергетичні види продукції.

У 2021 році індекс промислової продукції Івано-Франківської області склав 105,8 %. Серед інших регіонів за даним показником Івано-Франківська область займала 7-ме місце рейтингу.

Примітки:

  1. У порівняльному аналізі використовувалися дані щодо 24-х регіонів, без урахування окупованої АР Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Також до даних Київської області не включені дані міста Києва, оскільки вони обліковуються окремо.

Джерела даних:

  1. Дані за 2005-2018 рр. згідно з Статистичним щорічником України за 2018 р., підготовленим Державною службою статистики України.
  2. Дані за 2019-2020 рр. згідно з Статистичним щорічником України за 2020 р., підготовленим Державною службою статистики України.
  3. Дані за 2021 р. згідно з офіційним веб-сайтом Державної служби статистики України.
Знайшли помилку?
Напишiть нам
Якого функціоналу вам не вистачає?
Заповнити форму
Може бути цікаво
27 Листопада 2021

Темпи приросту (зниження) промислової продукції

23 Листопада 2021

Виробництво промислової продукції: виробництво меблів.

23 Листопада 2021

Виробництво окремих видів харчових продуктів та напоїв

23 Листопада 2021

Виробництво промислової продукції (Виробництво гумових і пластмасових виробів)