Індекси капітальних інвестицій (% до попереднього року) у Херсонській області

Розкажіть про це друзям
Скопійовано в буфер обміну!
Завантажити данi
Джерело даних:

Капітальні інвестиції – витрати на придбання або виготовлення (створення) матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

До інвестицій у матеріальні активи належать інвестиції у житлові та нежитлові будівлі, інженерні споруди, машини, обладнання та інвентар, транспортні засоби, землю, довгострокові біологічні активи тваринництва та рослинництва, інші матеріальні активи.

До інвестицій у нематеріальні активи належать інвестиції у придбання або створення власними силами прав  користування природними ресурсами та майном, програмного забезпечення та баз даних, прав на комерційні позначення, на об’єкти промислової власності, авторських і суміжних прав, патенти, ліцензії, концесії тощо.

Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою).

Індекс капітальних інвестицій розраховується відповідно до Методики розрахунку індексу капітальних інвестицій, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 № 494.

Мінімальний показник індексу капітальних інвестицій Херсонської області припадає на 2020 р. і складає 32,7 %, максимальний – на 2019 р. і складає 166,1 %.

Станом на 2021 р. індекс капітальних інвестицій Херсонщини становив 115,8 %.

У різні роки Херсонська область серед інших регіонів за даним показником займала абсолютно різні позиції – від лідерства до “аутсайдерства”. Станом на 2021 р. Херсонська область знаходилася на 12-му місці. Перед нею у рейтингу розмістилися Черкаська, Рівненська, Луганська області (9-те, 10-те, 11-те місця відповідно), а після неї – Житомирська, Закарпатська, Дніпропетровська області (13-те, 14-те, 15-те місця відповідно).

Примітки:

  1. У порівнянні показників регіонів України не включені дані щодо АР Крим та м. Севастополя, а також у даних Київської області не враховані показники м. Києва, оскільки вони обліковуються окремо. Всього порівнювалося 24 регіони.

Джерела даних:

  1. Дані за 2012-2018 рр. згідно з Статистичним щорічником України, підготовленим Державною службою статистики України.
  2. Дані за 2019-2021 рр. згідно з офіційним веб-сайтом Державної служби статистики України.
Знайшли помилку?
Напишiть нам
Якого функціоналу вам не вистачає?
Заповнити форму
Може бути цікаво
27 Листопада 2021

Темпи приросту (зниження) реального валового внутрішнього продукту

27 Листопада 2021

Рівень безробіття населення працездатного віку (у % до економічно активного населення відповідного віку)

27 Листопада 2021

Кількість зареєстрованих заяв польських працедавців про намір працевлаштувати громадянина України

27 Листопада 2021

Приватні грошові перекази в Україну у % до ВВП