Введення в дію нових основних засобів за видами економічної діяльності (у фактичних цінах)

Розкажіть про це друзям
Скопійовано в буфер обміну!
Завантажити данi
Джерело даних:

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду
іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

До основних засобів належать земельні ділянки, будівлі, споруди та передавальні пристрої, машини й обладнання, транспортні засоби, інструменти, багаторічні насадження, тварини, довгострокові біологічні активи рослинництва і тваринництва, що пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, тощо; а також основні засоби, що
перебувають в особистій власності населення (житлові будинки, господарські будівлі, багаторічні насадження, доросла худоба тощо).

Основні засоби наведено за первісною (переоціненою) вартістю.
Вартість земельних ділянок, інвестиційної нерухомості, тварин (які використовуються в іншій, ніж сільськогосподарська діяльність) не розподіляється за видами економічної діяльності.
Дані за 2015–2018 роки щодо вартості основних засобів бюджетних установ (головних розпорядників бюджетних коштів) включено у рядок “Усього” без розподілу за
видами економічної діяльності.

Інформація до 2018 року включно не враховує вартості основних засобів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Примітки:

  1. З 2014 р. –  без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
  2. Відомості за 2021 р. відсутні.

Джерела даних:

  1. Дані за 2013-2017 рр. згідно з Статистичним щорічником України за 2018 р., підготовленим Державною службою статистики України.
  2. Дані за 2018-2020 рр. згідно з Статистичним щорічником України за 2020 р., підготовленим Державною службою статистики України.

 

Знайшли помилку?
Напишiть нам
Якого функціоналу вам не вистачає?
Заповнити форму
Може бути цікаво
27 Листопада 2021

Темпи приросту (зниження) реального валового внутрішнього продукту

27 Листопада 2021

Рівень безробіття населення працездатного віку (у % до економічно активного населення відповідного віку)

27 Листопада 2021

Кількість зареєстрованих заяв польських працедавців про намір працевлаштувати громадянина України

27 Листопада 2021

Приватні грошові перекази в Україну у % до ВВП