Викиди забруднюючих речовин

Розкажіть про це друзям
Скопійовано в буфер обміну!
Завантажити данi
Джерело даних:

Серед викидів забруднюючих речовин найбільшими є викиди оксиду вуглецю (СО), а саме 1,8692 млн. тонн. З них 1,1649 млн. тонн викидається пересувними джерелами, 704,3 тис. тонн – стаціонарними джерелами. У 2021 році порівняно з 2020-м роком викиди оксиду вуглецю зросли на 4,31 %. При цьому викиди пересувними джерелами зросли на 7,39 %, а викиди стаціонарними джерелами зменшилися на 0,42 %. Порівняно з 1990-м роком викиди оксиду вуглецю зросли більш ніж в 4,5 рази.

Наступними за обсягами є викиди діоксиду сірки (SO₂) – 595,3 тис. тонн. При цьому 575,7 тис. тонн припадає на стаціонарні джерела забруднення, а 19,6 тис. тонн – на пересувні. Порівняно з 2020-м роком у 2021 році викиди діоксиду сірки зросли на 3,86 %. Зростання викидів даних забруднюючих речовин пересувними джерелами склало 7,69 %. Стаціонарні джерела, навпаки, зменшили викиди діоксиду сірки на 4,21 %. Порівняно з 1990-м роком викиди діоксиду сірки зменшилися на 78,6 %. 

Великими також є викиди оксидів азоту (NО₂), а саме 348,4 тис. тонн. З них 174,4 тис. тонн викидають пересувні джерела, а 174 тис. тонн – стаціонарні. У 2021 році порівняно з попереднім роком викиди цієї забруднюючої речовини зросло на 1,54 %. При цьому стаціонарні джерела викидали оксидів азоту на 4,03 % менше, а пересувні джерела – на 7,79 % більше. Порівняно з 1990-м роком викиди оксиду азоту зменшилися на 54,21 %.

Примітки:

  1. Викиди ПАВ, свинцю, міді, цинку, хрому, кадмію, ртуті, нікелю, арсену наведено від стаціонарних джерел.
  2. З 2014 р. без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
  3. Дані за 2021 р. можуть бути уточнені.
  4. Дані щодо пересувних джерел за 1990-2002рр. відображають дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту;  з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці, з 2016р. – по автомобільному транспорту.
  5. ТЧ₁₀ – Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм
  6. ТЧ₂᷂₅ – Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше
  7. ПАВ – Полициклічні ароматичні вуглеводні.

Джерела даних:

  1. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України.
Знайшли помилку?
Напишiть нам
Якого функціоналу вам не вистачає?
Заповнити форму
Може бути цікаво
23 Листопада 2021

Кількість заповідників і природних національних парків

23 Листопада 2021

Забір та використання води

23 Листопада 2021

Кількість викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення

23 Листопада 2021

Кількість викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення (на одну особу)