31 жовтня 2022

Частка тіньової економіки у 2021 році зросла до 32% від ВВП

За результатами 2021 року частка тіньової економіки в Україні склала 32% від обсягу офіційного ВВП, при 30% у 2020 році. Такі дані аналітичної записки Міністерства економіки про загальні тенденції тіньової економіки у 2021 році, яку опублікували 31 жовтня 2022 року.

За останнє десятиріччя вищим рівень тіньової економіки був лише протягом 2014-2016 роках. 

Незначне збільшення рівня тіньової економіки відбулося на тлі «шокових» зростань світових цін на сировину (енергоносії і сільськогосподарську продукцію), які спонукали суб’єктів господарювання зменшувати ризики втрати лімітованих ресурсів в умовах збільшення виробничих витрат. Втім, упродовж 2021 року періодичні карантинні обмеження хоч і стримували розвиток та темпи відновлення більшості видів економічної діяльності (враховуючи регіональне епідемічне зонування), втім, по суті, вже не створювали суттєвих перепон для їх діяльності з огляду на кращу пристосованість до нових реалій, налагоджені збут та логістику з використанням цифрових технологій.

Разом з цим, в записці зазначається про різні дані стосовно обсягу тіньової економіки з використанням різних методів розрахунків. Це стало наслідком прояву як нетипового характеру коронакризи, так і гіпотези про можливе утворення нових каналівтінізації, які охоплюються існуючими методами оцінки лише частково.

Два класичних методи, які використовуються багатьма експертами при оцінці тіньової економіки, а також використовуються Мінекономіки, зафіксували збільшення рівня порівняно з 2020 роком: 

  • електричний метод – на 3 в.п. (до 27% від обсягу офіційного ВВП); 
  • монетарний метод – на 2 в.п. (до 33% від обсягу офіційного ВВП). 

Два методи, які є результатом напрацювань вітчизняних науковців з огляду на особливості процесів тінізації в Україні, показали зменшення рівня тіньової економіки: 

  • метод “витрати населення – роздрібний товарооборот і послуги” – на 1 в.п. (до 22% від обсягу офіційного ВВП); 
  • метод збитковості підприємств – на 3 в.п. (до 23% від обсягу офіційного ВВП), що сформовано на тлі: адаптування підприємств до діяльності в умовах пандемії коронавірусу.

Кожен метод розрахунку рівня тіньової економіки охоплює певну сферу національної економіки (з відповідно різною часткою в ній нелегального сектору). Лише інтегральний показник рівня тіньової економіки є комплексним індикатором, що повною мірою характеризує таке явище, як тіньова економіка.

Метод «витрати населення – роздрібний товарооборот» полягає у виявленні наявності перевищення споживчих грошових витрат населення на придбання товарів над загальним обсягом продажу населенню товарів усіма суб’єктами господарювання в легальному секторі економіки . Дані щодо витрат домогосподарств отримуються шляхом вибіркового обстеження умов життя домогосподарств на добровільній основі, а дані щодо загального обсягу продажу населенню товарів усіма суб’єктами господарювання – шляхом статистичної звітності (обов’язкові дані). 

Електричний метод полягає у порівнянні приросту внутрішнього споживання електроенергії з приростом ВВП. При цьому припускається, що приріст внутрішнього споживання електроенергії повинен відповідати приросту реального ВВП. Якщо має місце перевищення приросту внутрішнього споживання електроенергії над приростом ВВП, то вважається, що електроенергія спрямовується на виробництво в тіньовій економіці. 

Монетарний метод полягає у визначенні тенденцій зміни співвідношення обсягу готівки до банківських депозитів у періоді, що аналізується, до базового періоду. Припускається, що: під час здійснення суб’єктами господарювання і населенням незареєстрованої економічної діяльності розрахунки за товари, роботи і послуги проводяться з використанням готівки, що зумовлює збільшення попиту на готівку в обігу, що обертається поза банками; швидкість обігу готівкових коштів як в офіційній, так і в тіньовій економіці однакова. Слід відмітити, що міжнародні організації під час визначення масштабів тіньового сектору в країнах із перехідною економікою пропонують не використовувати монетарний метод, оскільки для таких країн характерними чинниками є приватизація, високі темпи інфляції тощо, які не дають можливості їхнього включення за цією методологією. 

Обчислення рівня тіньової економіки за методом збитковості підприємств полягає у визначенні граничних мінімального та максимального коефіцієнтів тіньової економіки як частки ВВП, у межах яких перебуває рівень тіньової економіки. Під час використання методу збитковості підприємств використовуються такі припущення: усі збиткові підприємства за офіційними статистичними даними фактично є прибутковими, що вважається завищенням обсягів тіньової економіки. Рентабельність збиткових підприємств дорівнює рентабельності прибуткових підприємств у періоді, що аналізується.

Повний текст записки читайте за посиланням


  1. Які галузі економіки платять найбільше податків 
  2. Україна втратила 3 позиції у рейтингу економічних свобод від Heritage Foundation
  3. Україна зайняла 129-те місце у рейтингу економічної свободи
Подiлитись