10 лютого 2022

Частка тіньової економіки у 2021 році зросла до 31% від ВВП

Минулого року частка тіньової економіки в Україні склала 31% від обсягу офіційного ВВП і цей показник зріс з 30% у 2020 році. Такі дані аналітичної записки Міністерства економіки про загальні тенденції тіньової економіки у 2021 році.

Записка базується на огляді інформації протягом січня-вересня 2021 року і охоплює 9 місяців. І якщо порівнювати з оцінкою тіньової економіки за 2020 рік, то вона зросла на 1%. Водночас, нинішні 31% на 1% нижче в порівнянні з відповідним періодом 2020 року (9 місяців).

Інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні (у % від обсягу офіційного ВВП) і темпи приросту/зниження рівня реального ВВП (у % до відповідного періоду попереднього року)

Незначне зменшення рівня тіньової економіки відбулося на тлі адаптування суб’єктів господарювання до діяльності в умовах непрогнозованих у часі карантинних обмежень. Це підтверджується виявленими підприємствами оптимістичними настроями в діловій активності, збереженням сталого споживчого та інвестиційного попиту в умовах дії «зеленого» рівня епідемічної небезпеки.

Водночас це може бути непрямим підтвердженням утворення суб’єктами господарювання нових схем і каналів тіньової діяльності, обсяги якої лише частково охоплюються існуючими методами оцінки рівня тіньової економіки

Разом з цим, в записці зазначається про різні дані стосовно обсягу тіньової економіки з використанням різних методів розрахунків.

Два класичних методи, які використовуються багатьма експертами при оцінці тіньової економіки і Мінекономіки в тому числі, зафіксували збільшення рівня порівняно з січнем-вереснем 2020 року:

  • електричний метод – на 2 в.п. (до 27% від обсягу офіційного ВВП);
  • монетарний метод – на 1 в.п. (до 32% від обсягу офіційного ВВП).

Два методи, які є результатом напрацювань вітчизняних науковців з огляду на особливості процесів тінізації в Україні, показали зменшення рівня тіньової економіки:

  • метод “витрати населення – роздрібний товарооборот і послуги” – на 2 в.п. (до 21% від обсягу офіційного ВВП);
  • метод збитковості підприємств – на 11 в.п. (до 21% від обсягу офіційного ВВП).

Кожен метод розрахунку рівня тіньової економіки охоплює певну сферу національної економіки (з відповідно різною часткою в ній нелегального сектору). Лише інтегральний показник рівня тіньової економіки є комплексним індикатором, що повною мірою характеризує таке явище, як тіньова економіка.

Динаміка рівня тіньової економіки за окремими методами, % від обсягу офіційного ВВП

Рівень тіньової економіки за видами економічної діяльності

Практично всі агреговані види економічної діяльності (за винятком ВЕД “Фінансова та страхова діяльність” та “ Будівництво”) показали тенденцію до зменшення рівня тіньової економіки. Це відбулось на тлі покращення результатів діяльності підприємств цих ВЕД (за підсумком 9 місяців 2021 року порівняно з відповідним періодом 2020 року) в умовах сприятливої кон’юнктури на зовнішніх ринках та відновлення попиту на окрему продукцію на внутрішньому ринку (чому, у свою чергу, сприяли збільшення соціальних стандартів і заходи Уряду з матеріальної підтримки бізнесу та населення під час пандемії). Найбільш суттєвим зменшення частки тіньового сектору було у ВЕД “Операції з неруховими майном” (на 14 в.п. до 30% від обсягу ВДВ (валова додана вартість) у ВЕД), у ВЕД “Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність” (на 10 в.п. до 44%), у переробній промисловості (на 9 в.п. до 26%), у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 8 в.п. до 34%), та у ВЕД “Оптова та роздрібна торгівля” (на 7 в.п. до 19% відповідно). У ВЕД “Будівництво” частка тіньового сектору залишилася незмінною (на рівні 28% від обсягу ВДВ у ВЕД). Збільшення частки тіньової економіки, як цьогорічна тенденція зберігається, у ВЕД “Фінансова та страхова діяльність” (на 3 в.п. до 30% від обсягу ВДВ у ВЕД).

Повний текст записки читайте за посиланням

Рівень тіньової економіки за видами економічної діяльності, % від обсягу офіційного ВДВ відповідного ВЕД
Подiлитись